Coach Ruth krijtbord
Coach Ruth Uil

Welkom bij Coach Ruth

Mijn naam is Ruth IJtsma, ik woon in Boskoop en ben docent in het voortgezet onderwijs. Coaching, counseling/vertrouwenspersoon, begeleiding en (bij)les geven aan tieners is mijn passie. Daarnaast kan een training Executieve Functies verzorgd worden voor onderwijsprofessionals.

Coaching en bijles

Voor mij is het werken met tieners de mooiste baan die er is. Sinds november 1998 werk ik in het onderwijs, eerst als ammanuensis, daarna als docent. Vanaf januari 2002 geef ik biologie en scheikunde lessen in het VO. Door de leerlingen te ontmoeten tijdens gesprekken als mentor, counselor, trainer en zorgcoördinator, heb ik ervaren dat mijn passie naast het lesgeven ook ligt bij het coachen van leerlingen op het persoonlijk vlak. Coaching, counseling (vertrouwenspersoon), begeleiding voor leerlingen met faalangst, ondersteuning geven aan leerlingen die hulp nodig hebben met het schoolwerk plannen, organiseren van schooltaken en leren leren verzorg ik graag. De bijlessen voor de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde en Engels kan ik geven. Coaching bij de voorbereiding en het leerproces van een tentamenweek en ook van het centraal eindexamen behoort zeker tot de mogelijkheden.

Coaching en mindset

Veel leerlingen hebben door de onzekere tijd van COVID-19, door onzekerheid tijdens de puberteit en door stress op school behoefte aan persoonlijke begeleiding buiten de school om. Een frisse kijk van een ervaren docent/coach, echter niet een eigen docent, kan dan nieuwe moed en ruimte geven. Als het op school niet goed gaat, lukt het leerlingen vaak niet om hun kwaliteiten te gebruiken en blijven ze steken in een vast negatief patroon (Fixed Mindset). Samen met de leerling onderzoeken we wat nodig is om dit patroon te doorbreken en de leerling krachtiger te maken om het leerproces weer op te starten (Growth Mindset). Ook eventuele leeruitdagingen ontstaan door de lock-down kunnen aangepakt worden middels bijlessen. Samen werken we aan doelen en zijn we trots bij het behalen van de kleine en de grote doelen.